Opći uvjeti poslovanja

KategorijaFilter
 
 
 
 
 

Opći uvjeti poslovanja - Therese.hr

Opći uvjeti poslovanja  internet trgovine Therese.hr

        I.Uvodna odredba

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti) uređuju se pravila Internet trgovine na web stranici www.therese.hr koju provodi društvo Eshopist s.r.o. , Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava u okviru registrirane djelatnosti informacijskog društva.

Društvo Therese kao Davatelj usluge posluje u skladu s važećim propisima Republike Slovenske, primjenjuje pravnu regulaciju EU o e-poslovanju, uvažavajući i propise Republike Hrvatske kojima je regulirano poslovanje informacijskog društva, a naročito Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o zaštiti osobnih podataka, u dijelu u kojem je Davatelj usluge pojedine odredbe tih propisa primijenio na ove Opće uvjete. 

Na Davatelja usluge, sukladno europskom zakonodavstvu koje je prihvatilo i hrvatsko zakonodavstvo, u poslovanju Internet trgovinom kao i u pogledu njegove odgovornosti primjenjuju se propisi prema sjedištu Davatelja usluge. U slučaju spora mjerodavno je slovenske pravo i nadležan sud prema sjedištu Davatelja usluge.

Ovi Opći uvjeti uređuju odnos Davatelja usluge i Korisnika usluge u Internet trgovini putem Internet stranice www.therese.hr i čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Davatelja i Korisnika usluge.

II. Opći uvjeti o Davatelju usluge

Davatelj usluge je društvo sa sjedištem u Europskoj Uniji, Slovenska Republika, osnovano u skladu s propisima Republike Slovenska, za poslovanje Internet trgovine u Republici Hrvatskoj objavljuje sljedeće podatke:

Tvrtka:                              Eshopist, s. r. o.
Sjedište:                           Karpatske namestie 10A, 83106 bratislava, Slovenska Republika
Adresa za kontakt 
u RH:                                Therese.hr, Stara Vajnorksa 17, 83104, Bratislava
e-pošta:                            info@therese.hr
www:                                www.therese.hr
Registarski broj:                 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 111899/B.
Matični broj:                       50 359 495
PDV ID broj u RH:              SK2120290271

III. Pojam Internet trgovine


Internet trgovina smatra se prodajom na daljinu putem interneta u kojoj Davatelj usluge kao prodavatelj i Korisnik usluge kao kupac obavljaju kupoprodaju proizvoda na daljinu putem računala povezanim s internetom.
Internet trgovinom Davatelj usluga prodaje proizvode iz svog asortimana putem informacijskog sustava za elektroničku prodaju robe iz asortimana Davatelja usluge putem interneta.

IV. Registracija/Prijava


Internet trgovini može pristupiti samo registrirani Korisnik usluge.

Prilikom prvog pristupa Internet trgovini Korisnik usluge popunjava registracijski list, na temelju kojeg mu se dodjeljuje korisničko ime i lozinka potrebni za prijavu,. 

Korisničko ime jednako je imenu Korisnikove elektronske pošte, a lozinku odabire sam Korisnik. Korisničko ime i lozinka povezani su s unesenim podacima. Korisnik usluge registracijom jamči da je punoljetna osoba i da ima potpunu poslovnu sposobnost. 

Registracijom Korisnik usluge, prihvaća ove Opće uvjete poslovanja, sa svim pravima i obvezama, te stječe pravo kupovine putem Internet trgovine.

V. Pristup Internet trgovini, informacije o proizvodu i cijenama


U sustav Internet trgovine, Korisnik usluge pristupa prijavom na način da unosi svoje korisničko ime i lozinku.

Prijavom u sustav Internet trgovine, Korisniku usluge nudi se cjelokupni asortiman robe, grupiran prema vrstama proizvoda. Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Davatelj usluge dopušta mogućnost da istaknuti podaci sadrže informacije koje imaju tipografske pogreške, netočnosti ili propuste koji se mogu odnositi na opise proizvoda, cijene, promocije, ponude i dostupnost. Davatelj usluge zadržava pravo da ispravi za ispravkom takvih pogrešaka odnosno da promijeni ili ažurira informacije sve do mogućnosti otkaza narudžbe. Davatelj usluge ne jamči da prikaz boje pojedinog proizvoda na računalnom monitoru Korisnika usluge odgovara stvarnoj boji tog proizvoda u stvarnosti.

Cijene istaknute uz proizvod vrijede samo za elektronsku narudžbu putem Internet trgovine za sve Korisnike usluge u trenutku narudžbe. Cijene i dostupnost podataka podložni su promjenama u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju Davatelja usluge. 

Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Cijene su izražene u kn (HRK) i sadrže PDV. Cijene ne uključuju troškove dostave. U slučaju da je cijena iz bilo kojeg razloga netočno istaknuta ili se je tijekom narudžbe izmijenila, Davatelj usluge će:
a) obavijestiti Korisnika o novoj cijeni pri čemu Korisnik ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu, 
odustati od kupnje u cijelosti ili djelomično ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez 
dodatnih troškova ili
b) omogućiti Korisniku odustanak od kupnje te istodobno iznaći odgovarajuće rješenje u interesu
obje strane.

VI. Postupak kupnje


Pregledom ponude na Internet trgovini Korisnik izabire odgovarajući proizvod ili grupu proizvoda iz ponude. Internet trgovina nudi mogućnost tražilice pojedinog proizvoda, te u slučaju da Korisnik usluge već unaprijed zna naziv proizvoda za koji je zainteresiran, naziv tog proizvoda može upisati u tražilicu na vrhu stranice.

Po izboru proizvoda, veličine i količine, Korisnik usluge klikom na polje „u košaricu“, izabrani proizvod stavlja košaricu za kupnju. Nakon toga, nastavlja s kupovinom ili pristupa plaćanju na način da unese potrebne podatke (adresu, način plaćanja i sl), te potvrđuje svoju narudžbu. Tako zaprimljena narudžba, odlazi u postupak obrade. Davatelj usluge putem elektronske pošte prima obavijest da je narudžba zaprimljena te provjerava dobavljivost naručenih proizvoda i narudžbu potvrđuje Korisniku usluge ili je odbacuje ukoliko za to ima opravdan razlog. Davatelj usluge može radi dodatnih pojašnjenja i provjere točnosti, kako bi jamčio točnost isporuke, telefonskim putem kontaktirati Korisnika usluge, na način kako je Korisnik to naveo prilikom registracije.

VII. Plaćanje

Korisnik usluge plaćanje u Internet trgovini može obaviti na jedan od sljedećih načina:

a) Debitnim i kreditnim karticama – nakon što Korisnik usluge izvrši narudžbu, računalni sustav Internet trgovine preusmjerit će ga na pristupnik za plaćanje karticama u koje unosi potrebne podatke o plaćanju. Ovakav način plaćanja smatra se avansom. Plaćanje karticama provodi i nadzire isključivo banka, a zaposlenici Davatelja usluge nemaju pristup podacima kartice Korisnika.
b) Plaćanje gotovinom pri isporuci (pouzećem) – za narudžbe u protuvrijednosti do 3.000 kn, Korisnik usluge može naručenu robu platiti gotovinom prilikom preuzimanja robe. U slučaju plaćanja pouzećem, Korisnik usluge prilikom preuzimanja robe plaća i troškove dostave.

VIII. Izdavanje računa


Korisniku usluge izdaje se račun za obavljenu kupnju u Internet trgovini. Prilikom plaćanja debitnim/kreditnim karticama, izdaje se e-račun i šalje na e-mail adresu Korisnika. Nakon izvršene kupnje elektronski račun dostupan je za preuzimanje u svakom trenutku i na zahtjev Korisnika usluge.

IX. Kupoprodajni ugovor

Kupnjom putem Internet trgovine sklapa se ugovor na daljinu. Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Korisnik usluge potvrdi narudžbu na Internet trgovini. Korisnik usluge može u svako doba zatražiti pisani primjerak kupoprodajnog ugovora. Sastavni dio ugovora su i ovi Opći uvjeti. Ugovor na daljinu jednokratni je ugovor koji se konzumira njegovim potpunim ispunjenjem.

 

X. Popusti i kuponi s popustima 


Davatelj usluge može određenu robu iz asortimana Internet trgovine prodavati na akciji uz popust ili uz korištenje kupona kojima Korisnik ostvaruje popust. Popust odnosno kupon za popust je jednokratan i može se iskoristiti samo prilikom jedne kupnje, osim ukoliko se u pojedinom slučaju izričito ne navede drugačije. U slučaju višekratnog korištenja kupona, Davatelj usluge ima pravo uskratiti valjanost takvog popusta. U slučaju da je vrijednost darovnog kupona ili kupona s popustom veća od vrijednosti kupnje, razlika se ne prenosi na novu kupnju niti se neiskorišteni iznos vraća Korisniku usluge.

 

XI. Dostava


Davatelj usluge će naručenu robu dostaviti u dogovorenom roku. Dostava se vrši putem izabrane dostavne službe od strane Davatelja usluge. Korisnik usluge s troškovima dostave upoznat je prilikom narudžbe robe. Za robu kupljenu putem Internet trgovine www.therese.hr dostava se obavlja samo na području Republike Hrvatske.

 

XII. Reklamacije i pravo na odustajanja od kupnje


Svaki Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju, ali i odustati od kupnje bez navođenja razloga. Davatelj usluge vjeruje da će svaki korisnik usluge biti zadovoljan kupnjom. Svi proizvodi koji se isporučuju zadovoljavajuće su kvalitete, usklađeni s namjenom, te odgovaraju opisu navedenom uz svaki proizvod.


Reklamacija:

 • Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju u slučaju materijalnog nedostatka predmeta kupnje (oštećenje, nedovoljna količina, pogrešan proizvod i sl.).
 • Reklamacija se može podnijeti bez obzira da li proizvod na koji se garancija odnosi ima jamstvo. Kupac ima pravo podnijeti reklamaciju u roku od 5 godina od preuzimanja u slučaju kozmetičkih proizvoda i u roku od 2 godine od preuzimanja za ostale proizvode. Prilikom reklamacije, Korisnik usluge u svojoj obavijesti dužan je detaljno opisati oštećenje, odnosno grešku i Davatelju usluge omogućiti pregled robe za koju je uložena reklamacija. U slučaju da je greška/oštećenje nesporno, Davatelj usluge mora udovoljiti zahtjevu Korisnika.
 • Korisnik usluge može zahtijevati da Davatelj usluge nedostatak otkloni, zamijeni proizvod s drugim proizvodom iste vrste, kvalitete i količine, zahtijevati sniženje cijene ili raskinuti ugovor.
 • Reklamacija se podnosi Davatelju usluge putem elektronske pošte info@therese.hr ili preporučenom pisanom obavijesti na adresu: Eshopist s.ro. Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava.
 • Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje
 • U slučaju kupnje proizvoda s istaknutom greškom Korisnik usluge nema pravo na reklamaciju zbog materijalnih nedostataka

Pravo na odustanak od kupnje

 

 • Korisnik usluge ima pravo odustati od naručene robe bez navođenja razloga u roku od 90 dana od dana preuzimanja robe.                    
 • Obavijest o odustanku od kupnje daje se putem službe za korisnike elektronskom poštom na adresu: info@therese.hr ili preporučenom pisanom obavijesti na adresu: Therese, Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava.
 •  U slučaju odustanka, Korisnik usluge ne plaća nikakvu naknadu osim troškova povrata proizvoda Davatelju usluge te u slučaju da je proizvod neispravan, netočan ili pogrešno opisan.
 • Korisnik usluge u slučaju odustanka od kupnje, dužan je robu, neoštećenu u originalnoj ambalaži i u zaprimljenoj količini vratiti na adresu Davatelja usluge u roku od 90 dana od dana kada je obavijestio Davatelja usluge o odustanku.
 • Korisnik usluge odgovoran je za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.
 • Ako je vraćeni proizvod otvoren i upotrijebljen, Davatelj usluge ima pravo naplatiti od Korisnika naknadu za ponovno uspostavljanje originalnog stanja proizvoda.
 • U slučaju odustanka od kupnje, Davatelj usluge vratit će Korisniku sav uplaćeni iznos za tu kupnju, najkasnije u roku od 14 radnih dana od povrata robe, na račun Korisnika koji je Davatelju dostavio sam Korisnik.
 • Trošak povrata robe snosi Korisnik usluge koji se odlučio iskoristiti pravo na odustanak od kupnje.


Korisnik usluge ne može vratiti proizvode koji se smatraju nepovratnim zbog higijenskih ili zdravstvenih razloga a to su:

 • Proizvodi za njegu kože, proizvodi za njegu tijela, šminka i slična kozmetika (npr. ruž za usne, kreme, šamponi, kistovi za make-up, četkice za zube, epilatori, aparati za brijanje i sl.). Ukoliko proizvodi koji se vrate, ne budu kompletni ili su oštećeni ili vidljivo potrošeni, prodavač može tražiti naknadu štete.
 • Nije moguća niti zamjena ili povrat uplaćenih sredstava za proizvode koji izazivaju alergijsku reakciju.

U slučaju da upotrijebe proizvod koji izazovu alergijsku reakciju kod Korisnika usluge, potrebno ih je odmah prestati koristiti. Davatelj usluge ne odgovara za nikakvu alergijsku reakciju bez obzira na sastojak proizvoda. Korisnik usluge obvezan je sam voditi brigu o svojoj osjetljivosti na proizvode koji mu izazivaju alergijske reakcije. Davatelj usluge ne daje nikakve on-line obavijesti o mogućim alergijskim reakcijama konkretnog proizvoda na konkretnog Korisnika usluge, zbog nemogućnosti osobne i neposredne provjere.

Na zahtjev Korisnika usluge, Davatelj usluge može organizirati preuzimanje oštećenog ili neispravnog proizvoda kojeg Korisnik vraća putem dostavne službe. Takvo prikupljanje može se organizirati samo jednokratno. U slučaju neuspjelog prikupljanja proizvoda troškove neuspjelog povrata plaća Korisnik.

Adresa za povrat proizvoda:


Eshopist s.r.o.
Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava,Slovakia


 

XIII. Jamstvo

 

Davatelj usluge daje jamstvo za sve proizvode kupljene u Internet trgovini, osim ukoliko nije prilikom kupnje ili na računu odnosno jamstvu naznačeno drugačije. Jamstveni rok naznačen je na opisu proizvoda. Jamstveni uvjeti i rokovi navedeni su u Jamstvenom listu.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju oštećenja zbog nemara, nepravilne uporabe, mehaničkih oštećenja, djelovanja više sile i sl. Korisnik usluge reklamaciju vezanu uz jamstvo dužan je podnijeti u jamstvenom roku, u pisanom obliku s opisom greške u proizvodu, i to putem e-maila ili preporučenom poštom. Davatelj usluge zadržava pravo pregledati proizvod i očitovati se o zahtjevu Korisnika usluge.

 

XIV. Pravo na pristup informacijama

 

Davatelj usluge se obvezuje da će Korisniku uvijek biti dostupne sljedeće informacije:

 

 

• podaci o identitetu poduzeća (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, broj registra),

• podaci o kontaktu, koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (e-mail adresa, telefon,);

• informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno, uslugama iz ponude internet trgovine, uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva.

• informacije o dostupnosti proizvoda odnosno uslugama internet trgovine.

• način i uvjeti dostave proizvoda, odnosno, izvršenje usluga, osobito mjesto i rok dostave;

• informacije o načinu plaćanja;

• informacije o roku trajanja ponuda iz internet trgovine;

• informacije o razdoblju (roku) u kojem je moguće odustati od ugovora i uvjeti za odustanak;

• informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda, te o tome koliki je trošak korisnika kada vraća proizvod;

• informacije o postupku s pritužbama korisnika, te podaci o kontaktnoj osobi Trgovca zaduženoj za odnose i komunikaciju s korisnicima.

 

XV. Zaštita privatnosti


a) Zaštita privatnosti i podataka

Davatelj usluge posebno posvećuje pažnju zaštiti privatnosti i zaštiti osobnih podataka Korisnika usluge. Sve posredovane informacije su zaštićene od pristupa treće strane, što osigurava bezbrižno i nesmetano poslovanje između Korisnika i Davatelja usluga.

Pod zaštitom osobnih podataka naročito se podrazumijeva:

- Osobni podaci Korisnika usluge nikada se neće na bilo koji način zloupotrijebiti;

- Osobni podaci i kontakti Korisnika usluge nikada se neće dati bilo kojoj trećoj strani, osim uz izričiti pristanak Korisnika;

- Korisniku usluge omogućit će se brza i jednostavna odjava s bilo koje mailing liste Davatelja usluga,

- Na e-mailove na koje Korisnik nije registriran, se neće se odgovarati, Korisnik mora koristiti e-mail pod kojim je registriran.

Sve online aktivnosti su u skladu s europskim zakonodavstvom i zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Korištenje informacija koje Davatelj usluge prima od Korisnika kada posjećuju i koriste njegovu internet stranicu, podliježe politici privatnosti.


b) Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Pod osobnim podatkom podrazumijeva se svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Pod osobnim podacima naročito se podrazumijevaju: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl. Osobni podaci prikupljaju se samo kada Korisnik da suglasnost ili omogući njihovo prikupljanje.


c) Korištenje osobnih podataka

Davatelj usluge koristi isključivo za ispunjavanje narudžbi Korisnika odnosno u tehničke svrhe prilikom administriranja Internet stranicom, te za komunikaciju s Korisnikom. Osobni podaci neće se ustupati trećim osobama osim uz suglasnost Korisnika usluge.


d) Sloboda izbora

Korisnik usluge samostalno odlučuje koje će podatke ustupati Davatelju usluge. U slučaju uskraćivanja nekih od traženih podataka, mogućnost je da Korisnik usluge neće biti u mogućnosti pristupiti nekim mjestima ili značajkama internet stranice.

e) Automatsko bilježenje informacija (ne-osobne informacije)

Prilikom svakog pristupa Internet stranici Davatelja usluge automatski se bilježe određeni podaci koji su općeniti i ne smatraju se osobnim podacima (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na stranicama, posjećene stranice). Tako dobiveni podaci od značaja su za Davatelja usluge budući da se koriste za mjerenje atraktivnosti internet stranice i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Takvi podaci ne razmatraju se posebno i ne otkrivaju trećim osobama.


f) Kolačići (cookies)

Kolačići su neprimjetni dokumenti koji se privremeno čuvaju na tvrdom disku i omogućuju da Internet stranica Davatelja usluge prepoznaje računala pojedinih Korisnika usluge prilikom sljedećih posjeta stranici. Davatelj usluge koristi kolačiće samo kako bi prikupio informacije koje se odnose na korištenje internet stranice.


g) Sigurnost

Davatelj usluge ulaže sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Podaci Korisnika konstantno su zaštićeni od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.


h) Maloljetne osobe

Maloljetnici ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Davatelj usluge nikad neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez njihove dozvole.


i) Pravo na informacije

Za sva pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka odnosno privatnosti Korisnici usluga mogu kontaktirati Davatelja putem elektronske pošte na koji će Davatelj usluga odgovoriti. Korisnik usluge obvezan je brinuti se sam o sigurnosti svojeg korisničkog imena i lozinke. Korisnik usluge obvezan je sam brinuti o točnosti i ažuriranju svojih osobnih podataka, te Davatelj usluge ne odgovara u slučaju da osobni podaci nisu točni i/ili ažurirani.

 

Naše web stranice www.therese.hr koriste tzv. Cookies. Cookies koristimo kako bismo Vam prikazali stranice koje se prijateljske za korisnike, imaju relevantan sadržaj i efektivnu ponudu. Cookies su male datoteke koje su spremljeni na vašem računalu / uređaju te se koriste u Vašem pretraživaču. Koristimo većinom tzv. "Session Cookies" koji su izbrisani nakon završetka pregleda naših web stranica. Cookies ne uzrokuju oštećenja na vašem uređaju i nemaju u sebi nikakav virus. Kao korisnik, Cookies možete u svome pretraživaču blokirati. Ipak, ako Cookies blokirate u svome pretraživaču, nećete biti u mogućnosti koristiti sve funkcije na www.therese.hr

 

XVI. Isključenje odgovornosti


Davatelj usluge zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih poteškoća i održavanja. Davatelj usluge nije odgovoran za nastanak eventualne štete ili troškova koje ima Korisnik usluge zbog prestanka, pasivnosti ili poteškoća u radu web stranice. Davatelj usluge svim svojim naporima nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na stranici Internet trgovine. Unatoč tome postoji mogućnost da se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijene mogu mijenjati tako brzo da Davatelj usluge nije u mogućnosti na vrijeme ažurirati sve podatke na internetskoj stranici. Isto tako moguće je da i slike prikazane za pojedine proizvode u potpunosti ne odgovaraju samim proizvodima. Davatelj usluge ne jamči za točnost, potpunost i ispravnost sadržaja objavljenih na web stranici, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala za Korisnika usluge zbog objave takvog sadržaja.

Davatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Korisnika usluge, uslijed korištenja web stranice. Korisnik usluge dužan je sam osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu prije pristupa i korištenja web stranice www.therese.hr

Korisnik mora sam osigurati odgovarajuću sigurnost i povjerljivost podataka koji se koriste za prijavu na web stranice (e-mail, lozinka).

 

XVII. Prigovori i sporovi


Korisnici usluga mogu svoje prigovore vezane uz rad Internet trgovine, kao i u vezi s ugovornim i zakonskim obvezama Davatelja usluge odnosno Internet trgovine, podnijeti elektronskom ili redovnom preporučenom poštom na adresu Davatelja usluge. Davatelj usluge dužan je potvrditi da je zaprimio pisani prigovor Korisnika i obavijestiti Korisnika o postupku i vremenu za rješavanje iste.

Budući da je sjedište Davatelja usluge u zemlji članici EU u pogledu pritužbi i sporova primjenjuju se Odredbe Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, a korištenjem linka http://ec.europa.eu/odr.

 

XVII. Završne odredbeKorisnici Internet trgovine www.therese.hr prihvaćaju objavljene Opće uvjete poslovanja. Internet trgovina zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja na stranici www.therese.hr u svako doba i bez prethodne obavijesti. Sve izmjene Općih uvjeta obvezujuće su za Korisnika usluge i uvijek dostupne na web stranici u rubrici „Opći uvjeti poslovanja“. Korisnik usluge u slučaju da nije suglasan s ovim Općim uvjetima može jednostavno prestati s korištenjem ove stranice.
Za sva pitanja, pojašnjenja i komentare, vezane uz ove Opće uvjete, korisnici usluge mogu kontaktirati Davatelja usluge putem e-mail adrese info@therese.hr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potpuna (desktop) verzija