Postupak za rješavanje prigovora

KategorijaFilter
 
 
 
 
 
Postupak za rješavanje prigovora

Radi ubrzanja žalbenog postupka za oštećen ili neželjen proizvod, molimo Vas da nas odmah kontaktirate na telefonski broj +385 134 458 79, svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00 ili nas kontaktirajte preko e-mail adrese: info@therese.hr
 

PREAMBULA

Žalbeni postupak svrhovito navodi postupak između klijenta i Eshopista s.r.o. u slučaju, uprkos svim naporima poduzeća Eshopist s.r.o. da se očuva visok kvalitet ponuđenih proizvoda, od strane kupca će nastati opravdan razlog za potražnju odgovornog prava za pogreške prodanog proizvoda.

ČLAN I
PREVENCIJA

 • Odjeljak 1: Tokom odabira proizvoda je potrebno da odabran proizvod točno odgovara potrebama kupca. Kupac će prije kupnje proizvoda uzeti u obzir svrhu uporabe, dizajn, sastav materijala i način rukovanja proizvodom. Jedino proizvod dobro odabran u smislu funkcionalnosti, asortimana i veličine preduvjet je za ispunjenje korisne vrijednosti i svrhe korišćenja proizvoda.
 • Odjeljak 2: Tijekom cijelog razdoblja kupljenog proizvoda je potrebno da kupac posveti dovoljno pažnje prema osnovim pravilima korišćenja ovog proizvoda. Posebno je potrebno uzeti u obazir sve čimbenike koji nepovoljno utječu na punu funkcionalnost i vijek trajanja proizvoda, kao što su: nadmjerna uporaba proizvoda i neprikladno korišćen proizvod.
 • Odjeljak 3: Idući nužan savjet za pravilno održavanje proizvoda i njegove funkcionalnosti je njegovo redovito održavanje. Treba imati na umu, da nepravilno ili neadekvatno održavanje uveliko smanjuje punu funkcionalnost i trajnost proizvoda.  Poduzeće Eshopist s.r.o. svojim kupcima pruža dovoljno informativnog materijala i dovoljno informacija      potrebnih za pravilno rukovanje svim vrstama prodanih proizvoda.
 • Odjeljak 4: Jamstveni rok se ne može miješati s vijekom trajanja proizvoda, tj. razdobljem  pravilnog korišćenja i održavanja na ispravan način, tijekom kojeg može proizvod izdržati s obzirom na njegova svojstva, namjenu i razlike u intenzitetu uporabe.

ČLAN II
OSNOVNI UVJETI ŽALBENOG POSTUPKA

 • Odjeljak 1: Poduzeće Eshopist s.r.o odgovara kupcu da je proizvod, koji se kupljuje, bez grešaka, i da se podudara sa njegovim označenjem i promicanjem, opisom njegovih svojstva, svrsi i kvaliteti.
 • Odjeljak 2: Kupac ima pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda, ako u jamstvenom roku pronađe grešku na kupljenom proizvodu.
 • Odjeljak 3: Pod greškom se razumije promjena svojstva proizvoda, čiji uzrok je korišćenje neprikladnog ili nekvalitetnog materijala, neusklađenost sa tehnologijom ili neodgovarajuća tehnologija ili neodgovarajući konstrukcijski dizajn.
 • Odjeljak 4: Kao grešku se ne može smatrati promjena svojstva proizvoda koja je nastala tijekom jamstvenog roka zbog istrošenosti porizvoda, njegove zlouporabe, nepravilne ili neodgovarajuće uporabe proizvoda kao posljedica prirodnih promjena materijala od kojih je proizvod proizveden, zbog bilo kakve štete od strane korisnika ili treće osobe, ili drugo loše ponašanje.
 • Odjeljak 5: Ako kupac podnese žalbu za greške na proizvodu kupljenom u pravilnom stanju, prodavac je dužan da odmah preuzme žalbu i da odluči o žalbi, u složenijim slučajevima u roku do tri radna dana.
 • Odjeljak 6: Reklamacija, kao i uklanjanje grešaka, će biti obavljena bez nepotrebnog odgađanja najkasnije do 30 dana, od dana podnošenja žalbe. Ovlašteni prodavac može, u opravdanim slučajevima, s klijentom dogovoriti duže vrijeme obavljanja reklamacije.
 • Odjeljak 7: Kupac je dužan da preuzme predmet žalbe nakon roka reklamacije. Ako to ne učini do 6 mjeseci, proizvod će biti likvidiran.

ČLAN III
MJESTO I NAČIN PRIMIJENE REKLAMACIJE 

 • Odjeljak 1: Kupac može primijeniti reklamaciju putem e-mail-a, telefona ili izravno kod poduzeća Eshopist s.r.o. na adresi Stará Vajnorská 17, Bratislava, 83104, Slovačka Republika.
 • Odjeljak 2: Overeni radnik je dužan potvrditi kupcu način riješavanja reklamacije, kao i izvršenje bilo kakve popravke i trajanje reklamacije.
 • Odjeljak 3: Jednom kada je kupac iskoristio neka prava za neispravan proizvod, kao što je pravo da se ukloni greška ili popust, onda je zakonski obavezan i ne može promijeniti izbor prava osim ako se drugačije ne dogovori s ovlaštenim radnikom.

ČLAN IV
VRIJEMENSKI ROKOVI NA PRIMIJENJIVANJE REKLAMACIJE

 • Odjeljak 1:Pravo za pogreške se izvršava u jamstvenom roku. Reklamacija se mora  što prije primijeniti bez nepotrebnog odgađanja odmah nakon pojave greške, najviše do šest mjeseci nakon otkrivanja greške. Svako kašnjenje u daljnjoj upotrebi proizvoda može rezultirati predubljivanjem greške, degradacijom proizvoda i može biti razlog za odbijanje reklamacije. Jamstveni rok je 24 mjeseca a počinje od dana primitka proizvoda od strane prodavca.
 • Odjeljak 2: Rok izvršenja odgovornosti za pogreške sve do roka preuzimanja popravljenog proizvoda od strane kupca, se ne računa u jamstveni rok. Poduzeće Eshopist s.r.o. je dužno dati kupcu potvrdu o tome, kada je kupac podneo pravo, kao i o provođenju popravke i dužine njenog trajanja. Ako je rezultatom reklamacije zamjena traženog proizvoda, jamstveni rok će početi od primitka novog proizvoda. Prilikom zamjene neispravnog dijela počinje novi jamstveni rok za zamijenjeni dio.
 • Odjeljak 3: Greška, koja se dogodi do dvanaest mjeseci od dana primitka izvedbe se smatra greškom koja je već bila na dan primitka, ako to nije u protivnosti sa prirodom stvari ili ako poduzeće Eshopist s.r.o ne dokaže suprotno.

 
ČLAN V
UKLONLJIVE GREŠKE

 • Odjeljak 1: Pod uklonljive greške se smatraju greške, koje je moguće ukloniti popravkom bez utjecaja na izgled, funkciju i kvalitetu proizvoda.
 • Odjeljak 2: U slučaju uklonljive greške, kupac ima pravo da greška bude besplatna, ispravno i na vrijeme riješena. Poduzeće Eshopist s.r.o. je obvezna greške ukloniti bez nepotrebnog kašnjenja, najkasnije do 30 kalendarskih dana od dana primjene reklamacije.
 • Odjeljak 3: Ovjereni radnik će odlučiti izvođenje popravke i dogovoriće datum popravke.
 • Odjeljak 4: Kupac može umjesto uklanjanja greške zahtijevati zamjenu proizvoda (moguća je zamjena za drugi proizvod), ukoliko to neće poduzeću Eshopist s.r.o. stvoriti nesrazmjerne troškove u odnosu na cijenu proizvoda ili ako bi greške bile isuviše ozbiljne.
 • Odjeljak 5: U slučaju uklonljive greške kupac ima pravo na zamjenu proizvoda (moguća je zamjena za bilo koji drugi proizvod) ili na povlačenje iz ugovora ukoliko:
  • reklamacija nije bila dostavljena u roku do 30 dana od njene primjene i nije bio postignut nikakav drugi sporazum
  • po ponovnom pojavljivanju uklonljive greške nakon popravke proizvoda ili zbog većeg broja uklonljivih grešaka, kupac ne može koristiti proizvod

Ponovno pojavljivanje greške nakon popravke se smatra ako se ponovno pojavi greška, koja je bila uklanja najmanje dva puta u razdoblju jamstvenog roka. Većim brojem grešaka trpi proizvod u slučaju ako ima u dobi podnošenja zahtjeva reklamacije najmanje tri uklonljive greške.

ČLAN VI
NEUKLONLJIVE GREŠKE

 • Odjeljak 1: Pod neuklonljivom greškom se smatra greška, koju nije moguće ukloniti ili čije uklanjanje nije prikladno, uzimajući u obzir sve odlučujuće okolnosti.
 • Odjeljak 2: Ako se radi o neuklonljivoj grešci koja ne omogućava kupcu da ispravno koristi proizvod, kupac ima pravo:
  • da traži zamjenu proizvoda za nov proizvod bez greške (moguće je zamjeniti za bilo koji drugi proizvod)
  • na povlačenje iz kupoprodajnog ugovora
 • Odjeljak 3: U slučaju da karakter neuklonljive greške ne sprječava pravilnom korišćenju proizvoda kao proizvodu bez greške (naprimjer, estetske greške) a kupac ne zahtjeva zamjenu proizvoda, kupac ima pravo na odgovarajući popust od kupovne cijene ili može odustati od ugovora. Prilikom odobravanja popusta se uzima u obazir tip greške, stupanj i način trošenja proizvoda, duljina njegovog korišćenja i mogućnosti daljnjeg korišćenja.

Žalbeni postupak je razvijen u smislu zakona broj 40/1964 Zb., sa izmjenama i dopunama (građanski zakonik) i zakona broj 250/2007 Zb., o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potpuna (desktop) verzija